IMG-LOGO

KOMPANIA

Misioni dhe visioni

Për të fituar respektin dhe besnikërinë e klientit duke ofruar vazhdimisht cilësinë dhe vlerën më të lartë të shërbimit duke shfrytëzuar mundësitë e rritjes bazuar në pikat e forta dhe kompetencat tona.

Të demonstrojmë vullnet dhe dëshirë për të punuar, për të rritur rezultate duke përmbushur përgjegjësitë tona ndaj komunitetit me të cilin bëjmë biznes.

Udhëheqja e tregut të produkteve farmaceutike dhe mjekësore me produktet dhe shërbimet me përkushtim dhe punë që pasqyrojnë vlerat e kompanisë.

IMG