Për ne

Për ne

SHPK ‘’Matkos Pharm’’ është një kompani distrubuese që mirret me distribuimin e të gjitha llojeve të medikamenteve në territorin e Kosovës. Kompania është themeluar kohëve të fundit në fillim të vitit...

Më shumë