Për ne

Për ne

SHPK ‘’Matkos Pharm’’ është një kompani distrubuese që mirret me distribuimin e të gjitha llojeve të medikamenteve në territorin e Kosovës. Kompania është themeluar kohëve të fundit në fillim të vitit 2015, por megjithatë, eksperienca e pronarit i kalon 10 vitet në këtë fushë të biznesit, ku ai ka punuar si tregtar distrubues duke i furnizuar barnatoret me produkte farmaceutike dhe kështu ka arritur të krijoj lidhje të shumta brenda territorit të Kosovës dhe jashtë tij.

Duke marrë parasysh këtë fakt, kompania shërben si shitës me pakicë dhe me shumicë në të njëjtën kohë, duke bashkëpunuar me 320 barnatore në të gjithë vendin, përmes furnizimit të tyre me medikamentet e nevojshme, gjithmonë duke iu përgjigjur kërkesave të tyre dhe duke qenë në vendin dhe në kohën e duhur për ta.

Matkos Pharm përfshinë një numër të gjerë të artikujve që janë aktualisht në pikat e saj të shitjes. Kjo nënkupton që Matkos Pharm nuk ka ndonjë kompani me të cilën bashkëpunon si distributor i autorizuar për Kosovë aktualisht, por funksionon si nën-distributor i të gjitha llojeve të medikamenteve që janë të nevojshme në Kosovë.

Kontakt

Orari i punës 8:00 AM - 6:01 PM

Telefono tani +383 (0)49 159 159